PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi håndterer og behandler dine personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside, www.platform3.dk (herefter ”Hjemmesiden), fremsender ansøgning til en stilling hos os eller når du kontakter os for at købe eller høre mere om vores ydelser.

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål til denne persondatapolitik eller vil påberåbe dig dine rettigheder i henhold til denne, kan du finde os på adressen

PLATFORM3 A/S

Herluf Trolles Vej 243,

Odense, Danmark

CVR-nr. 21093599

+45 66 10 16 66 og

info@platform3.dk

PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi håndterer og behandler dine personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside, www.platform3.dk (herefter ”Hjemmesiden), fremsender ansøgning til en stilling hos os eller når du kontakter os for at købe eller høre mere om vores ydelser.

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål til denne persondatapolitik eller vil påberåbe dig dine rettigheder i henhold til denne, kan du finde os på adressen

PLATFORM3 A/S

Herluf Trolles Vej 243,

Odense, Danmark

CVR-nr. 21093599

+45 66 10 16 66 og

info@platform3.dk

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi og hvordan bruger vi dem?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden, når du kontakter os for at købe eller høre mere om vores ydelser, eller når du fremsender en ansøgning til en stilling hos os.

Vores primære formål med at indsamle disse personlige oplysninger er

 • at kunne levere vores ydelser og opfylde vores aftale med dig,
 • at efterleve gældende lovgivning,
 • at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden,
 • at forbedre vores ydelser, og
 • at vurdere ansøgere til stillinger hos os.

For at forfølge disse formål vil vi, hvis dette er relevant, behandle følgende oplysninger om dig.

Hvis du er besøgende på Hjemmesiden, vil vi behandle dine kontaktinformationer (såfremt du udfylder vores kontaktformular) og andre informationer, som er relevante for levering af vores ydelser. Hvor det er relevant, vil vi ligeledes indsamle information om din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse m.v. Herudover placerer Hjemmesiden cookies i din browser. Læs mere herom i vores cookiepolitik.

I forbindelse med modtagelse af ansøgninger og eventuel efterfølgende ansættelse bruger vi dine personlige oplysninger til at vurdere din egnethed til den pågældende stilling hos os.

Vi leverer hovedsageligt ydelser til virksomheder, som ikke er rettighedshavere i forhold til persondatalovgivningen. I forbindelse med levering af ydelser til disse virksomheder, modtager vi dog i visse tilfælde personlige oplysninger i form af kontaktinformationer. Disse oplysninger behandles ligeledes i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

I det omfang det er nødvendigt, deler vi dine personlige oplysninger med forskellige kategorier af tredjeparter, herunder

 • tredjeparter, som leverer ydelser til os, herunder IT-leverandører, IT-support samt hosting- og backup-leverandører, samt
 • tredjeparter, som bistår os med levering af ydelser til vores kunder

Når vi antager tredjeparter til at hjælpe os med at levere ydelser til dig, og disse behandler personlige oplysninger på vores vegne og efter vores instruktion, indgår vi databehandleraftaler med disse.

Vi overfører ikke dine personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS.

Hvordan opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi er forpligtede til at opbevare personoplysninger sikkert, og vi har implementeret fornødne sikkerhedspolitikker, interne regler og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Alle vores medarbejdere, eksterne rådgivere og databehandlere, som har adgang til at behandle dine personoplysninger, er forpligtede til at respektere deres tavshedspligt i forhold til disse oplysninger.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Hvis du er besøgende på hjemmesiden, opbevarer vi de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, eller som du har indsendt til os, i 1 år fra dagen for dit besøg eller din henvendelse.

Hvis du har indleveret en ansøgning, sletter vi den pågældende ansøgning så snart den opslåede stilling er besat, medmindre vi har indhentet dit samtykke til at opbevare ansøgningen i en længere periode.

Når vi leverer ydelser til en kunde, hos hvem du er kontaktperson, sletter vi dine personlige oplysninger 5 år efter det pågældende kundeforhold er afsluttet.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger?

Du har en række rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Disse rettigheder fremgår af nedenstående.

Ret til adgang

Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os om at forsyne dig med en kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning eller begrænsning

Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette dine personoplysninger eller begrænse vores behandling af disse. Hvis du er berettiget til at kræve sletning eller begrænsning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning eller begrænsning.

Ret til dataportabilitet

Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

Ret til indsigelse

Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at klage

Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Ændringer til denne persondatapolitik

Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Senest opdateret 19. november 2021.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi og hvordan bruger vi dem?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden, når du kontakter os for at købe eller høre mere om vores ydelser, eller når du fremsender en ansøgning til en stilling hos os.

Vores primære formål med at indsamle disse personlige oplysninger er

 • at kunne levere vores ydelser og opfylde vores aftale med dig,
 • at efterleve gældende lovgivning,
 • at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden,
 • at forbedre vores ydelser, og
 • at vurdere ansøgere til stillinger hos os.

For at forfølge disse formål vil vi, hvis dette er relevant, behandle følgende oplysninger om dig.

Hvis du er besøgende på Hjemmesiden, vil vi behandle dine kontaktinformationer (såfremt du udfylder vores kontaktformular) og andre informationer, som er relevante for levering af vores ydelser. Hvor det er relevant, vil vi ligeledes indsamle information om din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse m.v. Herudover placerer Hjemmesiden cookies i din browser. Læs mere herom i vores cookiepolitik.

I forbindelse med modtagelse af ansøgninger og eventuel efterfølgende ansættelse bruger vi dine personlige oplysninger til at vurdere din egnethed til den pågældende stilling hos os.

Vi leverer hovedsageligt ydelser til virksomheder, som ikke er rettighedshavere i forhold til persondatalovgivningen. I forbindelse med levering af ydelser til disse virksomheder, modtager vi dog i visse tilfælde personlige oplysninger i form af kontaktinformationer. Disse oplysninger behandles ligeledes i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

I det omfang det er nødvendigt, deler vi dine personlige oplysninger med forskellige kategorier af tredjeparter, herunder

 • tredjeparter, som leverer ydelser til os, herunder IT-leverandører, IT-support samt hosting- og backup-leverandører, samt
 • tredjeparter, som bistår os med levering af ydelser til vores kunder

Når vi antager tredjeparter til at hjælpe os med at levere ydelser til dig, og disse behandler personlige oplysninger på vores vegne og efter vores instruktion, indgår vi databehandleraftaler med disse.

Vi overfører ikke dine personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS.

Hvordan opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi er forpligtede til at opbevare personoplysninger sikkert, og vi har implementeret fornødne sikkerhedspolitikker, interne regler og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Alle vores medarbejdere, eksterne rådgivere og databehandlere, som har adgang til at behandle dine personoplysninger, er forpligtede til at respektere deres tavshedspligt i forhold til disse oplysninger.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Hvis du er besøgende på hjemmesiden, opbevarer vi de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, eller som du har indsendt til os, i 1 år fra dagen for dit besøg eller din henvendelse.

Hvis du har indleveret en ansøgning, sletter vi den pågældende ansøgning så snart den opslåede stilling er besat, medmindre vi har indhentet dit samtykke til at opbevare ansøgningen i en længere periode.

Når vi leverer ydelser til en kunde, hos hvem du er kontaktperson, sletter vi dine personlige oplysninger 5 år efter det pågældende kundeforhold er afsluttet.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger?

Du har en række rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Disse rettigheder fremgår af nedenstående.

Ret til adgang

Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os om at forsyne dig med en kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning eller begrænsning

Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette dine personoplysninger eller begrænse vores behandling af disse. Hvis du er berettiget til at kræve sletning eller begrænsning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning eller begrænsning.

Ret til dataportabilitet

Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

Ret til indsigelse

Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at klage

Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Ændringer til denne persondatapolitik

Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Senest opdateret 19. november 2021.